ČERPACIE STANICE

☎️ OFFICE:  +421 (0) 31 78787 31
📞 HOTLINE: +421 (0) 911 403 380

31 ROKOV SKÚSENOSTÍ

Spoločnosť QSERVIS vznikla v roku 1991. Zaoberá sa vývojom a dodávkami stojanov a technológií pre čerpacie stanice.

PARTNERI

_______________________

VÝVOJ A SERVIS

Hlavným zámerom firmy je poskytovať zákazníkom fungujúce riešenia pre čerpacie stanice. Systémy vyvíjame na základe potrieb našich zákazníkov tak, aby nasledovali kvalitatívne trendy a boli v súlade s legislatívou. Naše systémy sú pripravené tak, aby ste nepotrebovali žiadne dodatočné riešenia a zariadenia. Dokážu spoľahlivo riadiť všetky procesy z jedného miesta.

Vplyv informačných technológií na riadenie procesov na čerpacích staniciach neustále stúpa a tým dochádza k rozširovaniu palety ponúkaných služieb. Sme pripravení aj na vytvorenie produktu na kľúč. Chceme poskytovať 100%-né služby a preto sme našim zákazníkom k dispozícii 24 denne, 7 dní v týždni. O kvalite produktov a servisných služieb svedčia referencie a spokojnosť našich zákazníkov.

24 SERVIS

Našou jedinou úlohou je neprerušená prevádzka Vašich čerpacích staníc.

Sme tu s Vami nonstop 24 hodín denne. 7 dní v týždni. 365 dní v roku.

Poskytujeme poradenstvo po telefóne.

Vždy máme v pohotovosti technikov pripravených v prípade potreby problém riešiť priamo na vašej prevádzke. Napriek tomu predchádzame problémom skôr než dôjde ku zlyhaniu. Naši technici zasahujú aj bez vášho vedomia a udržujú stabilnú a bezchybnú prevádzku. Neustály vývoj systémov a aktualizácia legislatívnych zmien je pre nás samozrejmosť.

COVID-19

Vážení zákazníci,

Rozsiahle a dynamické rozšírenie vírusu Covid-19, každý deň nás všetkých znepokojuje a vyžaduje, aby sme boli disciplinovaný a dodržiavali pravidlá na ochranu nás všetkých.

Zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov a spolupracovníkov je našou najvyššou prioritou, aj preto sme sa podľa odporúčaní orgánov verejného zdravia, samosprávy a Svetovej zdravotníckej organizácie rozhodli prijať okamžité opatrenia. Zároveň by sme radi poďakovali Vám všetkým, ktorí sa chováte ohľaduplne a dodržujete bezpečnostné opatrenia, ako aj zamestnancom čerpacích staníc, ktorí zabezpečujú plynulú prevádzku staníc.

Prioritne sa venujeme intenzívnej sanitácii a dezinfikujeme pracovné priestory a dopravné prostriedky našich zamestnancov, Našim zamestnancom poskytujeme megaskorbickú liečbu, ako prevenciu infekčných ochorení, Udržiavame hygienické protokoly, Minimalizujeme služobné cesty, iba na nevyhnutné, Rozširujeme naše používanie webových technológií, tak aby sme rovnocenne nahradili naše aktivity, plnohodnotnou mobilnou alebo virtuálnou formou, Všetci praktizujeme sociálne dištancovanie. V snahe dodržiavať sociálny odstup, väčšina našich zamestnancov pracuje formou vzdialeného prístupu z domova, Zmenili sme organizáciu práce tak, aby ani pracovníci, ktorí zabezpečujú servis priamo na prevádzke, aby sa po návrate vzájomne nemohli nakaziť, Taktiež sme zaviedli režim striedania technikov v pohotovosti tak, aby v prípade eventuálnej preventívnej karantény našich technikov, sme vedeli zabezpečovať stály chod poruchovej činnosti a nonstop dohľadu.

Tieto opatrenia nás stoja mimoriadne úsilie a značné prostriedky, no aj napriek tomu sa môže stať v budúcnosti, že budeme nútení uprednostniť zákazníkov, ktorí majú podpísanú platnú zmluvu o spolupráci a zodpovedne si plnia svoje záväzky. Chápeme neľahkú situáciu, ktorá postihuje a obmedzuje nás všetkých. Napriek tomu veríme, že riadnym a včasným plnením záväzkov prispievame k udržaniu kolobehu peňazí a chodu ekonomiky tejto krajiny. Preto by sme Vás chceli požiadať o riadne plnenie všetkých Vašich záväzkov, tak aby sme aj mi vedeli riadne a včas plniť náš záväzok udržiavať chod Vašich prevádzok.

#ruskoniejehanba

#spolutozvladneme